Observatie & Onderzoek

TEKEN wilt bijdragen aan de duurzame en sociale transitie van de architectuurpraktijk door met praktijkexperimenten en onderzoek kennis op te bouwen en te verspreiden. Hiervoor werden reeds verschillende samenwerkingen en projecten opgezet.


BRUG – een systemische aanpak voor het versnellen en uitdiepen van kennisuitwisseling in de Vlaamse bouwsector [2023-2025]

Actie-onderzoek rond de introductie van een nieuwe actor in de bouwsector die zich focust op kennisopbouw en -uitwisseling rond circulair en duurzaam bouwen. Subsidieproject Vlaio Living Labs Circulaire Bouweconomie 2022.

Partners: Labland, VUB, Buildwise, Democo, Minet Mind Innovators

Lees meer (projectwebsite komt eraan in zomer 2023)


Interdisciplinair Circulair Architectuur Laboratorium [2021-2022]

Praktijkgericht onderzoeksproject naar het begeleiden en documenteren van het beslissingsproces van bouwprojecten waarin circulaire ontwerp- en bouwstrategie├źn worden toegepast. Subsidieproject Gerichte Call 2020 Vlaanderen Circulair.

Partners: VITO, WTCB, Democo, MikeViktorViktor, wooncoop

Lees meer


Circulair Wonen Betaalbaar Bouwen [2020-2022]

Praktijkgericht onderzoeksproject naar betaalbaar bouwen en wonen voor particulieren in Vlaanderen. Subsidieproject Open Call 2019 Vlaanderen Circulair.

Lees meer op de projectwebsite


Instagraphics For A Circular Economy In The Build Environment

Visualisatie van circulaire alternatieven voor de gebouwcomponenten van een woning m.b.t. sociale media, TEKEN architectuur, 2019

Neem een kijkje


Inventaris Recupereerbare Bouwmaterialen

Onderzoek naar de mogelijkheden tot het hergebruik van bouwmaterialen binnen de site in het kader van een openbare aanbesteding, in opdracht van MADE architects, 2018


Circulaire Bouwproducten

Marktonderzoek naar het aanbod van circulaire bouwproducten en bouwsystemen, in opdracht van MADE architects, 2018


Duurzame Materiaalkeuze

Onderzoek naar de milieu-technische impact en invloed op de gezondheid op basis van de levenscyclus analyses van bouwmaterialen, in opdracht van MADE architects, 2018


City-Nature Symbiosis As A Driver For Urban Change

Lezing over duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling aan de hand van stadslandbouw, And& Festival, Open Call for Intergalactic Ideas, Leuven, 2018


A Comperative Study Between The Manual For Sustainability By AG Vespa And The European Framework For Sustainability In The Building Sector, in opdracht van MADE architects, 2018


Designing Complexity: from zoning to connecting
Essay Call For Papers for the 8th annual international conference on urban studies and planning, Athens Institute For Education and Research, Athens, 2018


Designing Complexity: from zoning to connecting

Essay Call For Papers for the Sustainable Development and Planning, Wessex Institute, Siena, 2018